كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) آيناز

آيناز
[ شناسنامه ]
آتشفشان عشقمو درياي پر تلاطمم ...... جمعه 88/8/8
من بي پناهم !!! ...... جمعه 88/8/8
يادت مياد ... يادت بياررر ...... جمعه 88/8/8
هرچي دارم مال تو ... ...... جمعه 88/8/8
بي تاب شقايق ... ...... جمعه 88/8/8
اي خودي ترين نام نشانه ... ...... جمعه 88/8/8
ع...ش...ق... من ...... جمعه 88/8/8
محاله از تو سير بشم ... من ...... جمعه 88/8/8
شعر هاي من ... ...... جمعه 88/8/8
منم ... منم ... من ...... جمعه 88/8/8
پيشم بمون ... ...... جمعه 88/8/8
زغم مرا رها كن ... ...... جمعه 88/8/8
فقط تو ... ...... جمعه 88/8/8
قاب تنهايي . . . ...... جمعه 88/8/8
مدير انتقال خون يزد اخراج شد ...... يكشنبه 88/7/12
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها